Presentació Presentació

Qui sóc Qui sóc

Com sóc Com sóc

Quč he fet Quč he fet

Quč penso Quč penso

Obra escrita Obra escrita

Altres escrits Altres escrits

Obra pląstica Obra pląstica

Obra 2012-2015 Obra 2012-2015

Obra recent Obra recent

Cinegrafia Cinegrafia

Contacte Contacte

Contacte A inici