Em van matricular com a Joan Martí i Valls.

Nascut en el poble de Gràcia, situat al centre-nord de la ciutat de Barcelona,

el 23 d’abril (diada de Sant Jordi i del llibre) de l’any 1948. Feu números.

Vinc de la cadena humana dels meus avantpassats i tinc clar que només sóc usufructuari d’un petit espai de temps per viure.