Tots el apartats anteriors no mouen res. Tan se val qui sc i qu he fet.

L’important s donar unes pistes del qu penso, per saber “realment qu dic i com ho dic” com a creador.

El passat no t remei, el present s breu i el temps venidor s dubts.

Oda, epopeia i drama sn les etapes que generalment es cobreixen vivint. Centrem-nos en l'epopeia del present.